Liên hệ

Trụ sở chính:

Địa chỉ: No. 19 Nguyen Ba Huan Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: info@zcontechnologies.com


Nhà máy

Địa chỉ: 665 Đường Lê Văn Tách, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Ông TRI ANH HOANG

Chức vụ: Giám đốc

ASIA

VIETNAM/ CAMBODIA/ LAOS

Zcon Technologies Co., Ltd.

Address: No. 19 Nguyen Ba Huan Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 627 18214/ 28 2253 6893

Email: info@zcontechnologies.com


THAILAND

Siam Engineering Contech Co., Ltd.

Address: 100/40 Moo.6 Khumklao Road, Lumplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

Tel:+ 66 2 914 8002/ +66 8182 29559

Email:  hattasin.sec@gmail.com